Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

Keperluan Akta 172

Akta 172 telah memberi asas panduan melalui tatacara, kaedah mahupun pelaksanaan bagaimna sesuatu publisiti dan penyertaan awam diadakan sama ada di peringkat Ranangan Struktur (RS), Rancangan Tempatan (RT) dan Rancangan Kawassan Khas (RKK) iaitu seperti di dalam jadual dibawah.

Keperluan mengadakan publisiti dan penyertaan awam mengikut peruntukan Akta 172
Rancangan Pemajuan Peringkat Peruntukan Akta 172
Rancangan Struktur Laporan Tinjauan Subseksyen 9(1)
Draf RS Subseksyen 9(2)
Subseksyen 9(3)
Subseksyen 9(5)
Subseksyen 10(3)
Pewartaan Subseksyen 10(7)
Kajian Semula Subseksyen 11(A)
Pengubahan Subseksyen 11B(3)
Subseksyen 11B(4)
Subseksyen 11B(7)
Rancangan Tempatan Publisiti Awal Seksyen 12A
Draf RT Subseksyen 13(1)
Subseksyen 13(2)
Subseksyen 15(1)
Pewartaan Subseksyen 15(4)
Pengubahan, Pembatalan dan Penggantian Subseksyen 16(3)
Rancangan Kawasan Khas Sama seperti penyediaan RT Subseksyen 16B(3)
Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia