Bantahan Awam Online


Panduan Mengisi Borang Bantahan Awam


1. Sila isi maklumat dengan betul dan tepat bagi memudahkan perhubungan
2. Sila gunakan ruang yang disediakan
3. Bantahan perlulah berkaitan dengan perkara-perkara yang terkandung di dalam DRAF RANCANGAN TEMPATAN MUALLIM & SEBAHAGIAN DAERAH BATANG PADANG 2035 sahaja.
4. Borang bantahan yang diisi sebelum atau pada 23 November 2018 sahaja.
5. Sebarang pertanyaan, sila hubungi PLANMalaysia@Perak (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perak Darul Ridzuan) seperti berikut :-


MAKLUMAT PERIBADI

DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUALLIM & SEBAHAGIAN DAERAH BATANG PADANG 2035