Bantahan Awam Online


Panduan Mengisi Borang Bantahan Awam


1. Sila isi maklumat dengan betul dan tepat bagi memudahkan perhubungan
2. Sila gunakan ruang yang disediakan
3. Bantahan perlulah berkaitan dengan perkara-perkara yang terkandung di dalam Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian) sahaja.


MAKLUMAT PERIBADI

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian)