Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

Apa itu Publisiti?

Publisiti ditakrifkan sebagai usaha-usaha dan langkah-langkah pemberitahuan kepada orang awam oleh pihak yang berkaitan semasa menyediakan rancangan pemajuan. Publisiti turut bermaksud pemberitahuan kepada seberapa ramai orang awam bagi meneliti cadangan-cadangan laporan dan membuat perwakilan serta memberi pandangan/bantahan seperti mana yang dihasratkan oleh penduduk setempat untuk dipertimbangkan sebelum merumuskan laporan akhir.

Penyertaan awam ditakrifkan sebagai penglibatan orang awam dalam membantu pihak berkuasa mengenalpasti masalah-masalah dan peluang-peluang masa kini dan akan datang di dalam kawasannya serta memeriksa dan memahami kandungan rancangan pemajuan seterusnya mengemukakan bantahan dan membuat representasi (cadangan atau pandangan).

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia