Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

Galeri ePublisiti 2011

2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

23 November : Majlis Perasmian Publisiti dan Penyertaan Awam 5 RT di Kelantan

1 November : Majlis Perasmian Publisiti dan Penyertaan Awam Draf Rancangan Tempatan Daerah Lipis 2020

 

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia