Home » Archive by category "Uncategorized"

Draf Rancangan Tempatan Mersing 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan telah dinyatakan mengikut peruntukan yang ditetapkan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Muar 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) Daerah Muar 2030 menjadi dokumen rujukan dalam memastikan pembangunan Daerah Muar pada masa hadapan adalah selaras dengan aspirasi Negeri Johor, Rancangan Pemajuan Nasional dan Agenda Pembangunan Baharu di peringkat global. Penyediaan RT ini selaras dengan peruntukan di bawah subseksyen 16(1) dan subseksyen...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kluang 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan Seksyen 12 hingga 16A, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]. Menurut peruntukan di bawah subseksyen 16(1) dan subseksyen 16(2) Akta 172, Pihak Berkuasa Perancang Tempatan pada bila-bila masa boleh membuat cadangan pengubahan,...

Baca selanjutnya »