Home » Archive by category "Uncategorized"

Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan Rancangan Tempatan Ipoh 2020 yang telah diwartakan pada 5 Julai 2012 (No. Warta 1257) dan telah tamat tempoh perancangan pada 2020. Draf Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 (Penggantian) ini merangkumi: Jilid I :  Pernyataan Bertulis dan Strategi Pembangunan...

Baca selanjutnya »

Kajian RTD Besut 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Besut 2035 (Penggantian) merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi Daerah Besut untuk tempoh 15 tahun. Ianya disediakan di bawah peruntukkan Subseksyen 12 (1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan RT Daerah Besut 2020 yang diwartakan pada...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Mersing 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan telah dinyatakan mengikut peruntukan yang ditetapkan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Muar 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) Daerah Muar 2030 menjadi dokumen rujukan dalam memastikan pembangunan Daerah Muar pada masa hadapan adalah selaras dengan aspirasi Negeri Johor, Rancangan Pemajuan Nasional dan Agenda Pembangunan Baharu di peringkat global. Penyediaan RT ini selaras dengan peruntukan di bawah subseksyen 16(1) dan subseksyen...

Baca selanjutnya »