Home » Archive by category "Negeri Sembilan" (Page 2)

Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045

Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045 (RSNS 2045) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Sembilan sehingga tahun 2045. Rancangan Struktur (RS) ini menyediakan dasar dan cadangan-cadangan am Pihak Berkuasa Negeri (PBN) berkenaan beberapa perkara seperti berikut :- Cadangan pemajuan dan penggunaan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pembangunan Pusat Bandar Seremban 2025

Wawasan : Membangun dan Menjana Semula Bandar Seremban Ke Arah Bandaraya Moden Sejahtera dan Berbudaya. Matlamat : Memperkukuh Imej Pusat Bandar Seremban Sebagai Pusat Pentadbiran Negeri dan Bandar Warisan. Objektif Pembangunan Membangunkan Terminal Pengangkutan Utama Seremban Sentral dengan Pusat Bandar Seremban Secara Bersepadu; Membangunkan Semula...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Jempol 2002-2015

Draf RT Jempol 2002-2015 (Pengubahan 1-2013) Pindaan Sebahagian Zoning Guna Tanah Blok Perancangan BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6, BP7, BP,8, BP9 dan BP10 dalam Rancangan Tempatan Daerah Jempol 2002-2015 boleh dibuat di tiga lokasi berikut :- Dewan Majlis Daerah Jempol, Bahau; Pejabat Majlis Daerah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Rembau 2025 (Penggantian)

Keperluan Penyediaan Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Rembau 2025 (Penggantian) disediakan selaras dengan Peruntukan Seksyen 16(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Ianya disediakan bagi menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Rembau 2000-2010 yang telah tamat tempoh perancangan 2010. Draf RTD Rembau ini disediakan oleh Jabatan...

Baca selanjutnya »