Home » Archive by category "Perak" (Page 2)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030

DRT Daerah Perak Tengah 2030 disediakan oleh Majlis Daerah Perak Tengah dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti. Penyediaan DRT Daerah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Manjung 2030

Ringkasan Eksekutif RancanganTempatan Daerah Manjung 2030 ini mengandungi petikan daripada laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030. Segala penjelasan dan perincian lanjut perlu merujuk kepada Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030 tersebut. Draf RT Daerah Manjung 2030 mengandungi: Penyataan Bertulis yang mentafsirkan dasar dan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah 2025

RT MDBG disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dan Majlis Daerah Batu Gajah untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti.Penyediaan Draf RT Majlis Daerah Batu Gajah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2020

Kawasan RT meliputi keseluruhan Daerah Kuala Kangsar dengan keluasan 256,360.64 hektar. Ia merupakan daerah ketiga terbesar di Negeri Perak selepas Derah Hulu Perak dan Batang Padang. Kawasan RT terletak 48 km ke utara dari Bandaraya Ipoh dan boleh dihubung secara terus melalui Lebuhraya Utara Selatan,...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hilir Perak 2020

Meliputi keseluruhan Daerah Hilir Perak dan kawasan pesisiran pantainya di dalam jarak 3 batu nautikal ke laut. Keluasan tanah daratan = 173,987.19 hektar. Guna tanah tahun 2010, 86% adalah tanah pertanian manakala guna tanah tepu bina hanya 7% dari keluasan daerah. Peratusan penduduk 2010 luar...

Baca selanjutnya »