Home » Archive by category "RKK" (Page 2)

Draf Rancangan Kawasan Khas Pusat Bandar Kuala Perlis 2013-2018

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pusat Bandar Kuala Perlis merupakan sebuah pelan panduan pembangunan yang disediakan khusus bagi memudahkan agensi – agensi kerajaan dan pihak swasta dalam membangun dan menguruskan pembangunan di Kuala Perlis. Kandungan utama RKK ini adalah cadangan zon gunatanah masa hadapan, cadangan projek...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Terengganu 2013-2030

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Terengganu 2030 meliputi enam kawasan khas dalam Pusat Bandar iaitu kawasan Ladang Tanjung. Nesan Empat, Paya Bunga, Batas Baru, Ladang Sahak dan Gong Kapas. Antara cadangan pembangunan yang utama iaitu cadangan pembangunan bersepadu di Jalan Sultan Ismail, cadangan pembangunan semula...

Baca selanjutnya »

Rancangan Kawasan Khas Melaka World Solar Valley

Rancangan Kawasan Khas Melaka World Solar Valley (RKK MWSV) adalah suatu rancangan pemajuan yang disediakan secara terperinci dan bercorak tempatan. RKK ini akan menjadi panduan agar komponen-komponen pembangunan di Melaka World Solar Valley akan menampilkan ciri-ciri sebagai Lembah Suria yang unik berdasarkan potensinya yang dilihat...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Linggi

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Linggi ini bertitik tolak dari pengumuman Mantan YAB Menteri Melaka Datuk Seri Mohd Ali Rustam semasa Majlis Perasmian RTC Kuala Linggi oleh YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak pada 10 November 2012 yang lalu. Keperluan penyediaan...

Baca selanjutnya »