Home » Archive by category "RKK" (Page 3)

Draf Rancangan Kawasan Khas Pengkalan Kubor

Draf Rancangan Kawasan Khas Pengkalan Kubor adalah merupakan rancangan pemajuan yang disediakan berasaskan kepada peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Selaras dengan ini, strategi pembangunan RKK Pengkalan Kubor adalah seperti berikut: a) Zon Pusat Bandar/KBC/Perdagangan Memerlukan penaiktarafan KBC dan keselamatan bandar; Pembaikan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pulau Tuba Langkawi 2012-2017

Draf Rancangan Kawasan Khas Pulau Tuba, adalah dokumen yang menjelaskan halatuju dan perancangan strategik pembangunan fizikal di Pulau Tuba bagi tempoh perancangan dari tahun 2012 hingga 2017. Rancangan Kawasan Khas Pulau Tuba disediakan mengikut peruntukan subseksyen 16B(1),(2) dan (3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Tahan 2020

Rancangan Kawasan Khas(RKK) Kuala Tahan 2020 adalah dokumen yang menjelaskan hala tuju perancangan dan pembangunan di kawasan Kuala Tahan 2020 bagi tempoh perancangan sehingga 2020. Objektif Pembangunan adalah :- Memperkukuhkan peranan Kuala Tahan sebagai gateway ke Taman Negara.; Mengatasi masalah kesesakan dan konflik ruang khususnya...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Perindustrian Sungai Choh 2020

Draf Rancangan Kawasan Khas Kawasan Perindustrian Sungai Choh 2020 yang disediakan mengikut peruntukan Seksyen 16B(1), 16B(2) dan 16B(3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) merupakan satu dokumen pelan tindakan yang disediakan sebagai panduan pelaksanaan pembangunan untuk Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) selaku Pihak...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Gadong dan Mantau 2025

Rancangan Kawasan Khas(RKK) Gadong dan Mantau 2025 adalah dokumen yang menjelaskan hala tuju perancangan dan pembangunan di kawasan Gadong dan Mantau bagi tempoh perancangan sehingga 2025. RKK Gadong dan Mantau 2025 adalah rancangan pemajuan yang disediakan di bawah Seksyen 16B Akta Perancangan Bandar dan Desa...

Baca selanjutnya »