Home » Archive by category "RKK" (Page 4)

Draf Rancangan Kawasan Khas Tok Bali 2045

Draf Rancangan Kawasan Khas Bandar Tok Bali 2045 (RKK Bandar Tok Bali 2045) adalah merupakan rancangan pemajuan yang disediakan berasaskan kepada peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Selaras dengan ini, strategi perancangan RKK Bandar Tok Bali adalah seperti berikut :- Perancangan gunatanah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang 2015

Rancangan Kawasan Khas Pantai Chenang 2015 [RKK Pantai Chenang 2015] merupakan laporan perancangan dan pemajuan yang disediakan di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172 ]. Dikenal pasti terdapat empat prospek utama yang terdapat di Pantai Chenang iaitu :- Destinasi popular pelancongan;...

Baca selanjutnya »