Home » Archive by category "Johor"

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kota Tinggi 2030 (Penggantian)

Rancangan Tempatan Daerah Kota Tinggi 2020 (RTD KT 2020) telah mula disediakan pada tahun 2007 dan telah diwartakan pada 21 Disember 2017 melalui no. Warta (J.P.U.70 Jil.61, No.26) setelah mengambilkira pelbagai proses termasuk penubuhan Majlis Perbandaran Pengerang. Oleh yang demikian, Rancangan Tempatan Daerah Kota Tinggi...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (Pengubahan 1)

Draf Rancangan Struktur Negeri Johor (RSNJ) 2030 (Pengubahan 1) ini disediakan sebagai laporan addendum yang perlu dibaca bersama dengan Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (No. Warta J.P.U 12 Jld. 64 No. 7 bertarikh 26 Mac 2020). Draf RSNJ 2030 (Pengubahan 1) ini disediakan berdasarkan keperluan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Tangkak 2030

Matlamat Pembangunan Daerah Tangkak Selaras dengan potensi, kekuatan dan kedudukan Daerah Tangkak dalam Wilayah Barat-Utara Johor serta peranan di dalam Negeri Johor, visi pembangunan Daerah Tangkak adalah untuk Membangunkan dan menjadikan Daerah Tangkak sebagai “Daerah Pelancongan dan Alam Semulajadi Yang Lestari Menjelang 2030”. Objektif Pembangunan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Kampung Sri Lumpur, Mersing

PENGENALAN Rancangan Kawasan Khas Kampung Sri Lumpur, Mersing ini disediakan untuk Merancang pembangunan semula Kampung Sri Lumpur dan sekitarnya sebagai kawasan perkampungan nelayan yang lebih teratur dengan penyediaan kemudahan bagi menyokong aktiviti pelancongan. Selaras dengan itu, 5 strategi pembangunan dan 8 zon perancangan telah dikenalpasti...

Baca selanjutnya »