Home » Archive by category "Johor" (Page 1)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Tangkak 2030

Matlamat Pembangunan Daerah Tangkak Selaras dengan potensi, kekuatan dan kedudukan Daerah Tangkak dalam Wilayah Barat-Utara Johor serta peranan di dalam Negeri Johor, visi pembangunan Daerah Tangkak adalah untuk Membangunkan dan menjadikan Daerah Tangkak sebagai “Daerah Pelancongan dan Alam Semulajadi Yang Lestari Menjelang 2030”. Objektif Pembangunan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Kampung Sri Lumpur, Mersing

PENGENALAN Rancangan Kawasan Khas Kampung Sri Lumpur, Mersing ini disediakan untuk Merancang pembangunan semula Kampung Sri Lumpur dan sekitarnya sebagai kawasan perkampungan nelayan yang lebih teratur dengan penyediaan kemudahan bagi menyokong aktiviti pelancongan. Selaras dengan itu, 5 strategi pembangunan dan 8 zon perancangan telah dikenalpasti...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Struktur Negeri Johor 2030

Rancangan Struktur (RS) merupakan dokumen yang menyediakan rangka kerja perancangan untuk memandu dan mengawal pembangunan fizikal negeri; sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]. Rancangan Struktur Negeri Johor (RSNJ) 2020 telah diwartakan pada 3 Januari 2008, Warta No. 1 J.P.U...

Baca selanjutnya »