Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Jeli 2020

Keunikkan dan mitos Gunung Reng amat sinonim dengan Jajahan Jeli sejak dulu hingga kini. Seiringan dengan perkembangan transformasi pembangunan negara, landskap perancangan pembangunan Jajahan Jeli akan difokuskan ke arah sebuah wilayah institusi pendidikan syumul yang akan menjadi nadi pemangkin kepada kemajuan jajahan. Jajahan Jeli berkeluasan...

Baca selanjutnya »

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar 2020

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar (RTMPK) 2020 disediakan selaras dengan peruntukan Subsekyen 12 (1) Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, merupakan perancangan pembangunan di hierarki peringkat ketiga dalam sistem perancangan guna tanah dan fizikal negara iaitu selepas RFN dan RSN Perlis. RTMPK adalah...

Baca selanjutnya »

Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030

Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 merupakan Pelan Pembangunan Strategik yang mengandungi pernyataan dasar, strategi dan cadangan am serta arah tuju pembangunan untuk memandu pembangunan fizikal. Negeri Perlis untuk jangka masa hingga 2030 dan merupakan asas kepada pembentukan Rancangan Tempatan. Penyediaannya adalah berdasarkan kepada peruntukan di...

Baca selanjutnya »