Home » Kelantan » Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kota Bahru Bandar Raya Islam Kelantan 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kota Bahru Bandar Raya Islam Kelantan 2035 (Penggantian)

Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kota Bahru Bandar Raya Islam Kelantan 2035 (Penggantian) menggantikan Rancangan Tempatan Jajahan Kota Bharu 2020 (RT Kota Bahru) yang telah ddiwartakan pada 17 Februari 2011 melalui Warta Kerajaan Negeri Kelantan No. 298. Kajian ini memfokuskan kepada kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Bahru Bandar Raya Islam sahaja.

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Banner Muat-Turun
2. Borang Bantahan Muat-Turun
3. Flyers Muat-Turun
4. Pameran Muat-Turun
5. Poster Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*