Home » Pahang » Draf Rancangan Tempatan Daerah Pekan 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Pekan 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan Seksyen 12, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan telah dinyatakan mengikut peruntukan yang ditetapkan di dalam subseksyen 16(1) dan subseksyen 16(2).

RT Daerah Pekan 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan RT Daerah Pekan 2015 yang telah tamat tempoh perancangannya.

Matlamat Pembangunan RTD Pekan 2035 (Penggantian) ialah ‘MEMBANGUNKAN DAERAH PEKAN SEBAGAI DAERAH MAMPAN DAN BANDAR DIRAJA YANG MAJU’

Dan tagline pembangunan ialah ‘DAERAH PEKAN MAJU, INDAH, MEGAH DAN MAKMUR’.

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BILPERKARADOKUMEN
1.Laporan Draf RT Jilid 1Muat-Turun
2.Laporan Draf RT Jilid 2Muat-Turun
3.Laporan Draf RT Jilid 3Muat-Turun
4.Ringkasan EksekutifMuat-Turun
5.BannerMuat-Turun
6.BuntingMuat-Turun
7.Notis AkhbarMuat-Turun
8.Bahan PameranMuat-Turun
9.RisalahMuat-Turun
10.Borang MaklumbalasMuat-Turun
11.Borang Maklumbalas Dalam TalianMuat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*