Home » Pulau Pinang » Draf Rancangan Kawasan Khas Bukit Bendera (RKK BB) 2020 (Penggantian)

Draf Rancangan Kawasan Khas Bukit Bendera (RKK BB) 2020 (Penggantian)

Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Bil. 7/2020 pada 28 September 2020 telah meluluskan Kertas Kerja Program Publisiti dan Penyertaan Awam bagi Draf Laporan Rancangan Kawasan Khas Bukit Bendera (RKK BB) 2020 (Penggantian). Program ini akan bermula pada 26 Oktober 2020 sehingga 28 Disember 2020 (2 bulan).

Rancangan Kawasan Khas Bukit Bendera (RKKBB) 2020 (Penggantian) adalah merupakan satu pelan cadangan yang terperinci jika dibandingkan dengan Rancangan Tempatan.

Bab ini akan menjelaskan secara terperinci peruntukan penyediaan RKK dan prosedur penyediaan RKK. Selain itu, bab ini juga akan menyentuh kepada Dasar – dasar dan Polisi – polisi di peringkat Negara, Negeri dan Tempatan terhadap pembangunan dan halatuju Bukit Bendera.

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BILPERKARADOKUMEN
1.Ringkasan EksekutifMuat-Turun
2.Laporan Draf RKK Jilid 1Muat-Turun
3.Laporan Draf RKK Jilid 2Muat-Turun
4.BannerMuat-Turun
5.BuntingMuat-Turun
6.BuntingMuat-Turun
7.Notis Akhbar BMMuat-Turun
8.Notis Akhbar BIMuat-Turun
9.Notis Akhbar BCMuat-Turun
10.Panel Pameran UtamaMuat-Turun
11.Panel PameranMuat-Turun
12.Panel Pameran 1Muat-Turun
13.Panel Pameran 2Muat-Turun
14.Panel Pameran 3Muat-Turun
15.Panel Pameran 4Muat-Turun
16.Panel Pameran 5Muat-Turun
17.Panel Pameran 6Muat-Turun
18.Panel Pameran 7Muat-Turun
19.Panel Pameran 8Muat-Turun
20.Panel Pameran 9Muat-Turun
21.Panel Pameran 10Muat-Turun
22.Panel Pameran 11Muat-Turun
23.Backdrop PerasmianMuat-Turun
24.Borang Maklumbalas Dalam TalianMuat-Turun
25.Borang Maklumbalas Bantahan 1Muat-Turun
26.Borang Maklumbalas Bantahan 2Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*