Home » Perak » Draf Rancangan Tempatan Daerah Batang Padang 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Batang Padang 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Batang Padang 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan RT Daerah Batang Padang 2020 yang telah diwartakan pada 8 Disember 2011 (No. Warta 2364) dan akan tamat tempoh perancangan pada 2020.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Batang Padang 2035 (Penggantian) ini merangkumi :

Jilid I : Strategi Pembangunan

Jilid II : Kawalan Perancangan

Jilid III : Pengurusan dan Pelaksanaan

Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan bermula pada 28 Oktober 2021 sehingga 26 November 2021 yang bertujuan unruk mendapatkan maklumbalas daripada semua pihak berkepentingan terhadap cadangan-cadangan pembangunan di Daerah Batang Padang yang terkandung dalam dokumen RT.

Semua pihak dijemput untuk membuat semakan ke atas kandungan dokumen ini dan mengemukakan maklum balas, cadangan dan bantahan bagi menambahbaik dokumen ini sebelum 26 November 2021.

Tuan/ Puan boleh memuat turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BILPERKARADOKUMEN
1.Jilid 1 Draf RT Daerah Batang PadangMuat-Turun
2.Jilid 2 Draf RT Daerah Batang PadangMuat-Turun
3.Jilid 3 Draf RT Daerah Batang PadangMuat-Turun
4.Ringkasan EksekutifMuat-Turun
5.Flipbook (Poster)Muat-Turun
6.BannerMuat-Turun
7.BuntingMuat-Turun
8.Borang BantahanMuat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*