Home » Perak » Draf Rancangan Tempatan Daerah Hilir Perak 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hilir Perak 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hilir Perak 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan RT Daerah Hilir Perak 2020 yang telah diwartakan pada 6 Disember 2012 (No. Warta Jil. 65 No. 2295) dan akan tamat tempoh perancangan pada 2020.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hilir Perak 2035 (Penggantian) ini merangkumi :

Jilid I : Strategi Pembangunan

Jilid II : Kawalan Perancangan

Jilid III : Pengurusan dan Pelaksanaan

Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan bermula pada 15 November 2021 sehingga 14 Disember 2021 yang bertujuan unruk mendapatkan maklumbalas daripada semua pihak berkepentingan terhadap cadangan-cadangan pembangunan di Daerah Hilir Perak yang terkandung dalam dokumen RT.

Semua pihak dijemput untuk membuat semakan ke atas kandungan dokumen ini dan mengemukakan maklum balas, cadangan dan bantahan bagi menambahbaik dokumen ini sebelum 14 Disember 2021.

Tuan/ Puan boleh memuat turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BILPERKARADOKUMEN
1.Draf RT Daerah Hilir Perak Jilid 1Muat-Turun
2.Draf RT Daerah Hilir Perak Jilid 2Muat-Turun
3.Draf RT Daerah Hilir Perak Jilid 3Muat-Turun
4.Ringkasan Eksekutif (BM)Muat-Turun
5.Ringkasan Eksekutif (BI)Muat-Turun
6.Flipbook (Poster)Muat-Turun
7.RisalahMuat-Turun
8.BannerMuat-Turun
9.BuntingMuat-Turun
10.Borang BantahanMuat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*