Home » Terengganu » DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SETIU 2035 (PENGGANTIAN)

DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SETIU 2035 (PENGGANTIAN)

PADA 11 SEPTEMBER 2022 – 11 OKTOBER 2022

Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Setiu 2035 (Penggantian) merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi Daerah Setiu untuk tempoh 15 tahun. Ianya disediakan di bawah peruntukkan Subseksyen 12 (1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan RT Daerah Setiu 2003 – 2015 dan RT Daerah Setiu 2020 (Penggubahan).

Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan selama 4 minggu (11 September 2022 – 11 Oktober 2022) yang bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada semua pihak berkepentingan terhadap cadangan pembangunan di Daerah Setiu yang terkandung di dalam dokumen RT.

Semua pihak dijemput untuk membuat semakan di lokasi-lokasi pameran atau secara atas talian ke atas kandungan dokumen ini dan mengemukan maklum balas, cadangan dan bantahan bagi menambahbaik dokumen ini sebelum 11 Oktober 2022 melalui Portal ePublisiti http://epublisiti.townplan.gov.my/publisiti atau borang maklum balas yang boleh didapati disemua lokasi pameran.

Borang Bantahan secara online sebagaimana berikut :-

https://forms.gle/7Wyu23D2rPYX8CZn9

Bahan Publisiti dan Borang Maklum Balas boleh didapati melalui pautan berikut :-

BILPERKARADOKUMEN
1. Draf Rancangan Tempatan Daerah Setiu 2035 (Penggantian)
Jilid IMuat-Turun
Jilid IIMuat-Turun
Jilid IIIMuat-Turun
2.Ringkasan Eksekutif (RE)Muat-Turun
3.Borang Maklum BalasMuat-Turun
4.PosterMuat-Turun
5.Peta CadanganMuat-Turun
6.Folio RTD Setiu 2035Muat-Turun
7.BannerMuat-Turun
8.BantingMuat-Turun
9.Panel PameranMuat-Turun
10.RisalahMuat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*