Home » Pahang » PEMBERITAHUAN PROGRAM PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS TASIK CHINI (PENGUBAHAN)

PEMBERITAHUAN PROGRAM PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS TASIK CHINI (PENGUBAHAN)

Sukacita dimaklumkan bahawa sebagaimana keperluan di bawah Subseksyen 13(1) dan 13(2), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas Tasik Chini (Pengubahan) telah sedia untuk diperiksa oleh orang awam bermula 3 Oktober 2022 (Isnin) hingga 2 November 2022 (Selasa).

Semakan laporan ini boleh dibuat pada hari bekerja di lokasi berikut :-
1. Majlis Daerah Pekan
2. Majlis Daerah Rompin
3. Majlis Daerah Maran
4. PLANMalaysia@Pahang

Draf Rancangan Kawasan Khas (Pengubahan) tersebut juga boleh diperiksa secara dalam talian di laman sesawang berikut:

http://jpbd.pahang.gov.my

http://www.mdpekan.gov.my

http://www.mdrompin.gov.my

http://www.mdmaran.gov.my

Ayuh sama-sama memberikan komitmen dan melibatkan diri dalam perancangan pembangunan khasnya bagi Kawasan Rizab Biosfera Pertama Malaysia yang mendapat pengiktirafan UNESCO. Bantahan dan maklumbalas dari semua pihak perlu didengar dan sangat bermakna bagi perancangan masa hadapan.

Bahan Publisiti dan Borang Maklum Balas boleh didapati melalui pautan berikut :

BILPERKARADOKUMEN
1.Laporan Draf RKK Tasik ChiniMuat-Turun
2.Ringkasan Eksekutif (BM)Muat-Turun
3.Ringkasan Eksekutif (BI)Muat-Turun
4.Borang BantahanMuat-Turun
5.BannerMuat-Turun
6.Pop UpMuat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*