Home » Perlis » Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030

Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030

Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 merupakan Pelan Pembangunan Strategik yang mengandungi pernyataan dasar, strategi dan cadangan am serta arah tuju pembangunan untuk memandu pembangunan fizikal. Negeri Perlis untuk jangka masa hingga 2030 dan merupakan asas kepada pembentukan Rancangan Tempatan. Penyediaannya adalah berdasarkan kepada peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) yang meliputi keseluruhan Negeri Perlis dengan merangkumi kawasan seluas 81,931 hektar (810 km persegi).

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan seperti berikut :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Bahan Pameran Muat-Turun
2. Artikel Muat-Turun
3. Risalah Muat-Turun
4. Poster Muat-Turun
5. Banner Muat-Turun
6. Streamer Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*