Home » Johor » Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (Kajian Semula)

Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (Kajian Semula)

Keperluan Rancangan Struktur Negeri Johor untuk dikaji semuala adalah tertakluk kepada peruntukan Subseksyen 11(1), Akta 172 yang memperuntukkan sesuatu Rancangan Struktur Negeri yang berkuatkuasa tertakluk kepada kajian semula tiap-tiap lima(5) tahun seiring dengan penyediaan rancangan pembangunan (5) tahun negeri yang melibatkan keseluhuran negeri. Latar Belakang Kajian Semula RSN Johor 2030 adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut :-

  1. Dokumen RSN Johor 2020 telah disediakan pada tahun 2001 dan diwartakan pada 3 Januari 2008. Maklumat serta data-data perancangan yang terdapat didalam dokumen RSN ini tidak dikemaskini secara berkala;
  2. Terdapat perubahan dasar dan strategi di peringkat Negeri Johor dan daerah khususnya selepas kewujudan Wilayah Iskandar Malaysia dan pembentukan Daerah Tangkak dan Kulai
  3. Terdapat tekanan pembangunan projek-projek mega di kebanyakkan daerah yang memberi kesan kepada perubahan strategi dan halatuju pembangunan Negeri Johor; dan
  4. Terdapat pelbagai pelan pembangunan yang telah disediakan yang memberi impak terhadap pembangunan gunatanah.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Buku Program Muat-Turun
3. Flyers Muat-Turun
4. Borang Penyertaan Awam Muat-Turun
5. Banner Muat-Turun
6. Bunting Muat-Turun
7. ePublisiti Muat-Turun
8. Poster Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*