Home » Perak » Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030

Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030

DRT Daerah Perak Tengah 2030 disediakan oleh Majlis Daerah Perak Tengah dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti. Penyediaan DRT Daerah Perak Tengah 2030 ini berdasarkan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) yang memperuntukan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan menyediakan rancangan tempatan untuk kawasan pentadbirannya.

Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah meliputi kawasan seluas 127,946 hektar terdiri dari 12 buah mukim iaitu Belanja, Layang-layang, Bota, Lambor Kanan, Lambor Kiri, Pulau Tiga, Kampung Gajah, Pasir Panjang Hulu, Pasir Salak, Bandar, Kota Setia dan Jaya Baru. Draf ini mengandungi strategi pembangunan dan cadangan penggunaan tanah terperinci mengikut lot dan disokong dengan jadual kelas kegunaan tanah, pelan-pelan dan gambarajah serta Garis Panduan Perancangan Umum dan Khusus untuk rujukan pengawalan perancangan bagi semua pihak berkepentingan.

Orang awam boleh membuat semakan terhadap Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030 di tempat yang dinyatakan sepanjang tempoh publisiti diadakan, bermula 22 Disember 2015 hingga 21 Januari 2016. Laporan Penuh Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030 boleh disemak di Pejabat Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perak Darul Ridzuan dan Majlis Daerah Perak Tengah.

Anda juga boleh muat – turun bahan berikut untuk penelitian dan tindakan lanjut :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Laporan Draf RT Daerah Perak Tengah 2030-Jilid 1 Muat-Turun
2. Laporan Draf RT Daerah Perak Tengah 2030-Jilid 2 Muat-Turun
3. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
4. Banner Muat-Turun
5. Poster Muat-Turun
6. Streamer Muat-Turun
7. Borang Bantahan Kepada Majlis Daerah Perak Tengah Muat-Turun
8. Borang Bantahan Kepada JPBD Perak Muat-Turun
Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*