Home » Perak » Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah 2025

Draf Rancangan Tempatan Majlis Daerah Batu Gajah 2025

RT MDBG disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dan Majlis Daerah Batu Gajah untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti.Penyediaan Draf RT Majlis Daerah Batu Gajah 2025 ini berdasarkan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) yang memperuntukkan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan menyediakan rancangan tempatan untuk kawasan pentadbirannya. Draf RT Majlis Daerah Batu Gajah 2025 ini bertujuan untuk memandu hala tuju pembangunan di Daerah Batu Gajah bagi jangkamasa perancangan 2025.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Banner Muat-Turun
3. Poster Muat-Turun
4. Pamplet Muat-Turun
5. Borang Bantahan Muat-Turun
6. Notis Akhbar Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*