Home » Pahang » Rancangan Tempatan Daerah Lipis 2020

Rancangan Tempatan Daerah Lipis 2020

Rancangan Tempatan Daerah Lipis merupakan satu dokumen perancangan yang menyatakan semua cadangan pembangunan gunatanah dan fizikal secara terperinci Daerah Lipis sehingga tahun 2020. RTD Lipis disediakan seperti peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Seksyen 12(1)). RTD Lipis perlu dipublisitikan kepada orang awam untuk mendapat maklumbalas serta bantahan awam (Seksyen 13(1)). RTD Lipis kemudiannya akan diwartakan selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri Pahang (JPN) (Seksyen 15(1)).

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Aturcara Muat-Turun
2. Banner Perasmian Muat-Turun
3. Banner Semakan Publisiti Muat-Turun
4. Isi Kandungan Publisiti Muat-Turun
5. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
6. Artikel Muat-Turun
7. Poster Muat-Turun
8. Streamer Muat-Turun
9. Teks Ucapan Muat-Turun
10. Notis Akhbar BM Muat-Turun
11. Notis Akhbar BI Muat-Turun
12. Cadangan Gunatanah Benta Muat-Turun
13. Cadangan Gunatanah Sistem Pengangkutan dan Lalulintas Muat-Turun
14. Cadangan Gunatanah Kerambit Muat-Turun
15. Cadangan Gunatanah Mela Muat-Turun
16. Cadangan Gunatanah Merapoh Muat-Turun
17. Cadangan Gunatanah Sg. Koyan Muat-Turun
18. Destinasi Pelancongan Muat-Turun
19. Peta Cadangan Muat-Turun
20. Pelan Konsep Muat-Turun
21. Borang Bantahan Awam Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*