Home » Perlis » Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar 2020

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar 2020

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar (RTMPK) 2020 disediakan selaras dengan peruntukan Subsekyen 12 (1) Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, merupakan perancangan pembangunan di hierarki peringkat ketiga dalam sistem perancangan guna tanah dan fizikal negara iaitu selepas RFN dan RSN Perlis. RTMPK adalah dokumen perancangan yang mengandungi Peta Cadangan dan Pernyataan Bertulis yang memperincikan cadangan-cadangan pemajuan tanah di seluruh kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kangar (MPK) sehingga tahun 2020. RTMPK juga menrterjemahkan dasar-dasar kerajaan peringkat nasional, negeri dan peringkat kerajaan tempatan.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Artikel Muat-Turun
3. Risalah Muat-Turun
4. Poster Muat-Turun
5. Borang Bantahan dan Representasi Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*