Home » RKK » Draf Rancangan Kawasan Khas Pusat Bandar Kuala Perlis 2013-2018

Draf Rancangan Kawasan Khas Pusat Bandar Kuala Perlis 2013-2018

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pusat Bandar Kuala Perlis merupakan sebuah pelan panduan pembangunan yang disediakan khusus bagi memudahkan agensi – agensi kerajaan dan pihak swasta dalam membangun dan menguruskan pembangunan di Kuala Perlis. Kandungan utama RKK ini adalah cadangan zon gunatanah masa hadapan, cadangan projek dan program serta perincian kaedah pelaksanaan mengikut fasa.

Transformasi Kuala Perlis sebagai destinasi pelancongan utama utara tanah air melibatkan komponen-komponen berikut :-

  • Pelabuhan pelancongan
  • Pelabuhan perikanan
  • Hab produk halal
  • Pintu masuk utara tanah air
  • Pusat makanan laut Industri marin
  • Keunikan panorama semulajadi

“Kuala Perlis dibangunkan berasaskan konsep pembangunan mampan, smart growth, pembangunan infill, moden dan terkawal”

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Banner Muat-Turun
3. Streamer Muat-Turun
4. Borang Bantahan Muat-Turun
5. Notis Akhbar Muat-Turun
6. Draf Akhir RKK – Pusat Bandar Kuala Perlis 2013-2018 Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*