Home » RKK » Rancangan Kawasan Khas Melaka World Solar Valley

Rancangan Kawasan Khas Melaka World Solar Valley

Rancangan Kawasan Khas Melaka World Solar Valley (RKK MWSV) adalah suatu rancangan pemajuan yang disediakan secara terperinci dan bercorak tempatan. RKK ini akan menjadi panduan agar komponen-komponen pembangunan di Melaka World Solar Valley akan menampilkan ciri-ciri sebagai Lembah Suria yang unik berdasarkan potensinya yang dilihat sebagai pusat kepada industri teknologi garapan tenaga suria.

VISI PEMBANGUNAN MELAKA WORLD SOLAR VALLEY

“Mewujudkan pembangunan bandar teknologi hijau bertaraf dunia yang berteraskan tenaga suria menjelang tahun 2020”

MISI PEMBANGUNAN MELAKA WORLD SOLAR VALLEY

  1. Menyediakan sebuah kawasan lembah suria yang mengaplikasikan tenaga suria sebagai alternatif utama di dalam aktiviti perbandaran untuk semua sektor di samping menggalakkan penggunaan tenaga alternatif yang lain di dalam kawasan seluas 7,248.43 hektar.
  2. Mewujudkan satu rantaian yang menyeluruh (complete chain) industri teknologi hijau khususnya tenaga suria yang akan memberikan faedah-faedah secara langsung dan tidak langsung kepada matlamat pembangunan yang mampan dan sosio-ekonomi tempatan.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Aturcara Muat-Turun
3. Pamplet Muat-Turun
4. Streamer Muat-Turun
5. Notis Akhbar Muat-Turun
6. Borang Bantahan Muat-Turun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*