Home » Negeri Sembilan » Draf Rancangan Kawasan Khas Gemas, Negeri Sembilan

Draf Rancangan Kawasan Khas Gemas, Negeri Sembilan

Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Gemas merupakan suatu rancangan pemajuan yang disediakan untuk pelaksanaan. Matlamat RKK Gemas adalah untuk menjadikan Gemas sebagai Pusat Katalis yang berdaya maju dan berdaya tahan serta ke arah pembangunan bandar yang kondusif dan mampan. RKK Gemas telah membentuk lapan (8) strategi pembangunan keseluruhan kawasan dan tiga (3) strategi pembangunan bagi kawasan pusat bandar Gemas. Daripada strategi-strategi ini telah menghasilkan sebanyak 106 cadangan untuk dilaksanakan.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila muat-turun dokumen berikut :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Aturcara Program Muat-Turun
2. Backdrop Muat-Turun
3. Borang Bantahan Muat-Turun
4. Kain Rentang Muat-Turun
5. Laporan Draf RKK Gemas Muat-Turun
6. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
7. Poster Muat-Turun
8. Risalah Muat-Turun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*