Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bagan Datuk 2035

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan pernyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar- dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Bagan Datuk 2035,...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Tangkak 2030

Matlamat Pembangunan Daerah Tangkak Selaras dengan potensi, kekuatan dan kedudukan Daerah Tangkak dalam Wilayah Barat-Utara Johor serta peranan di dalam Negeri Johor, visi pembangunan Daerah Tangkak adalah untuk Membangunkan dan menjadikan Daerah Tangkak sebagai “Daerah Pelancongan dan Alam Semulajadi Yang Lestari Menjelang 2030”. Objektif Pembangunan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Klang 2035 (Penggantian)

PENGENALAN Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan pernyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar- dasar strategik Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Klang 2035 (Penggantian),...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Kampung Sri Lumpur, Mersing

PENGENALAN Rancangan Kawasan Khas Kampung Sri Lumpur, Mersing ini disediakan untuk Merancang pembangunan semula Kampung Sri Lumpur dan sekitarnya sebagai kawasan perkampungan nelayan yang lebih teratur dengan penyediaan kemudahan bagi menyokong aktiviti pelancongan. Selaras dengan itu, 5 strategi pembangunan dan 8 zon perancangan telah dikenalpasti...

Baca selanjutnya »