Bantahan Awam Kini Secara Atas Talian.
PLANMalaysia sedang berusaha membangunkan penempatan yang mampan. Kami sangat mengalu-alukan sebarang pendapat dan komen anda bagi
meningkatkan kecekapan kami untuk membantu anda supaya dapat hidup dengan selesa dengan kemudahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040

Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 (RSN Perak 2040) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Perak sehingga tahun 2040. RSN ini disediakan selaras dengan peruntukan Bahagian III, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bertujuan melengkapkan sistem perancangan fizikal dan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kulim 2035

Penyediaan RT Daerah Kulim 2035 adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 16(1), Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172). RT Daerah Kulim terdahulu disediakan pada tahun 2010 dan diwartakan pada tahun 2010 dan diwartakan pada tahun 2011 didapati tidak selaras dengan pembangunan semasa Daerah Kulim....

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Struktur Negeri Johor 2030

Rancangan Struktur (RS) merupakan dokumen yang menyediakan rangka kerja perancangan untuk memandu dan mengawal pembangunan fizikal negeri; sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]. Rancangan Struktur Negeri Johor (RSNJ) 2020 telah diwartakan pada 3 Januari 2008, Warta No. 1 J.P.U...

Baca selanjutnya »