Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

Rancangan Kawasan Khas

Pengenalan

Ia merupakan suatu pelan cadangan yang lebih terperinci berbanding dengan RT, yang lebih mirip kepada "action area plan". RKK akan mengandungi cadangan-cadangan tindakan khusus untuk satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh Pihak Berkuasa Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan, bagi tujuan :

  • Pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan.
  • Pemajuan semula.
  • Pengelokan.
  • Pemuliharaan atau amalan pengurusan sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain bagi seluruh atau sebahagian kawasan khas itu.
  • Jenis pengolahan yang dicadangkan.

Fungsi

  • Sebagai panduan terperinci dalam kawalan dan perancangan bagi kawasan yang telah dikhaskan.
  • Sebagai alat pembangunan yang teratur dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

Status Kemajuan Rancangan Kawasan Khas - Terkini

Tahun 2013

Mac 2013 baru

Tahun 2012

Disember 2012
Ogos 2012
Jun 2012
April 2012

Mac 2012

Febuari 2012

Tahun 2011

Disember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011

Ogos 2011
Julai 2011
Jun 2011

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia