Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

building4

Draf Rancangan Kawasan Khas Pusat Bandar Kuala Perlis 2013-2018

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pusat Bandar Kuala Perlis merupakan sebuah pelan panduan pembangunan yang disediakan khusus bagi memudahkan agensi - agensi kerajaan dan pihak swasta dalam membangun dan menguruskan pembangunan di Kuala Perlis. Kandungan utama RKK ini adalah cadangan zon gunatanah masa hadapan, cadangan projek dan program serta perincian kaedah pelaksanaan mengikut fasa.

Transformasi Kuala Perlis sebagai destinasi pelancongan utama utara tanah air melibatkan komponen-komponen berikut :-
* Pelabuhan pelancongan
* Pelabuhan perikanan
* Hab produk halal
* Pintu masuk utara tanah air
* Pusat makanan laut Industri marin
* Keunikan panorama semulajadi

" Kuala Perlis dibangunkan berasaskan konsep pembangunan mampan, smart growth, pembangunan infill, moden dan terkawal "

 

Laporan Ringkasan Eksekutif
Banner
Streamer
Borang Bantahan
nakl Notis Akhbar
nakl Draf Akhir RKK - Pusat Bandar Kuala Perlis 2013-2018

Tarikh Kemaskini : Wednesday, 21-May-2014 11:16 AM

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia