Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

building4

Draf Rancangan Kawasan Khas Tanah Tinggi Lojing

Fungsi Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tanah Tinggi Lojing adalah melengkapkan sistem perancangan fizikal negara dengan menterjemahkan polisi, dasar dan strategi Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri (RSN) dan Rancangan Tempatan (RT).

Membolehkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melakukan tindakan pembangunan dengan kadar segera bagi sesuatu kawasan.

KANDUNGAN RKK

PELAN PENGURUSAN - Bertumpu kepada pelan pengurusan alam sekitar dan guna tanah.

SPESIFIKASI PEMBANGUNAN TERPERINCI - Perincian pelaksanaan pembangunan yang akan dijalankan.

JADUAL TINDAKAN PEMBANGUNAN- Pernyataan aktiviti bagi setiap kegunaan tanah yang dicadangkan dalam Pelan Tindakan Pembangunan

Program Pelaksanaan
* Fasa dan keutamaan jenis pembangunan
* Projek pembangunan, kos dan agensi pelaksana
* Bentuk intensif pembangunan
* Pendekatan pengurusan pelaksanaan termasuk prosedur pengambilan tanah dan pampasan
* Peranan PBT, agensi kerajaan dan swasta
* Peruntukan akta, peraturan sedia ada dan garis panduan bagi membantu pelaksanaan

Laporan Ringkasan Eksekutif
Banner
Bunting
Borang Bantahan
nakl Notis Akhbar
   

Tarikh Kemaskini : Monday, 12-Jan-2015 10:41 PM

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia