Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

building4

Draf Rancangan Kawasan Khas Pengkalan Kubor

Draf Rancangan Kawasan Khas Pengkalan Kubor adalah merupakan rancangan pemajuan yang disediakan berasaskan kepada peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Selaras dengan ini, strategi pembangunan RKK Pengkalan Kubor adalah seperti berikut:

a) Zon Pusat Bandar/KBC/Perdagangan

♦ Memerlukan penaiktarafan KBC dan keselamatan bandar;
♦ Pembaikan pengangkutan, infrastruktur dan kemudahan; dan
♦ Pengindahan dan rupa bentuk bandar.

b) Zon Pingiran Bandar (Kediaman, Perniagaan dan lain-lain)

♦ Penyusunan kawasan kediaman terutama di jalan protokol;
♦ Kawasan galakan aktiviti sokongan (perdagangan dan pelancongan);dan
♦ Pembaikan aksesibiliti, pengindahan dan imej bandar.

c) Zon Pesisir Pantai dan Sungai Geting

♦ Pembaikan dan penggalakan aktiviti pelancongan dan rekreasi;
♦ Aktiviti berasaskan marin, hasil laut dan kemudahan perikanan; dan
♦ Cadangan infrastruktur, aksesibiliti dan pengindahan landskap.

d) Zon Kawasan Pembangunan Baru

♦ Perancangan pembangunan bersesuaian;
♦ Feasibiliti kawasan industri, cadangan Lebuhraya Pantai Timur (LPT) dan penaiktarafan lalu lintas;dan
♦ Pembaikan infrastruktur dan keselamatan pesempadanan.

 

 

Laporan Ringkasan Eksekutif
Banner
Bunting
Pamplet
Bahan Pameran
nakl Notis Akhbar
Borang Bantahan

Tarikh Kemaskini : Sunday, 01-Dec-2013 7:11 PM

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia