Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

building4

Draf Rancangan Kawasan Khas Kuala Tahan 2020

Rancangan Kawasan Khas(RKK) Kuala Tahan 2020 adalah dokumen yang menjelaskan hala tuju perancangan dan pembangunan di kawasan Kuala Tahan 2020 bagi tempoh perancangan sehingga 2020.

Objektif Pembangunan adalah:-
♦ Memperkukuhkan peranan Kuala Tahan sebagai gateway ke Taman Negara.;
♦ Mengatasi masalah kesesakan dan konflik ruang khususnya chalet, jeti dan kawasan perniagaan;
♦ Mengurangkan masalah pencemaran melalui penyediaan sistem kemudahan, saliran dan pelupusan yang sistematik;
♦ Memajukan ekonomi tempatan berteraskan sektor pelancongan; dan
♦ Mempertingkatkan kemudahan pengangkutan awam untuk keselesaan penduduk dan pelancong.

 

Laporan Ringkasan Eksekutif
Poster
Pamplet
Streamer
Buku Program
Borang

Tarikh Kemaskini : Tuesday, 18-Dec-2012 6:04 PM

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia