Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

building4

Rancangan Tempatan Daerah Lipis 2020

Rancangan Tempatan Daerah Lipis merupakan satu dokumen perancangan yang menyatakan semua cadangan pembangunan gunatanah dan fizikal secara terperinci Daerah Lipis sehingga tahun 2020. RTD Lipis disediakan seperti peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Seksyen 12(1)). RTD Lipis perlu dipublisitikan kepada orang awam untuk mendapat maklumbalas serta bantahan awam (Seksyen 13(1)). RTD Lipis kemudiannya akan diwartakan selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri Pahang (JPN) (Seksyen 15(1)).

Aturcara
Banner Perasmian
Banner Semakan Publisiti
Isi Kandungan Publisiti
Ringkasan Eksekutif
Artikel
Poster
Streamer
Teks Ucapan
Notis Akhbar BM
Notis Akhbar BI
Cadangan Gunatanah Benta
Cadangan Gunatanah Sistem Pengangkutan dan Lalulintas
Cadangan Gunatanah Kerambit
Cadangan Gunatanah Mela
Cadangan Gunatanah Merapoh
Cadangan Gunatanah Sg. Koyan
Destinasi Pelancongan
Peta Cadangan
Pelan Konsep
Borang Bantahan Awam

Tarikh Kemaskini : Wednesday, 09-Nov-2011 5:41 PM

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia