Peneraju yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dalam Perancangan Bandar dan Desa

building4

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar (RTMPK) disediakan selaras dengan peruntukan Subsekyen 12 (1) Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, merupakan perancangan pembangunan di hierarki peringkat ketiga dalam sistem perancangan guna tanah dan fizikal negara iaitu selepas RFN dan RSN Perlis. RTMPK adalah dokumen perancangan yang mengandungi Peta Cadangan dan Pernyataan Bertulis yang memperincikan cadangan-cadangan pemajuan tanah di seluruh kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kangar (MPK) sehingga tahun 2020. RTMPK juga menrterjemahkan dasar-dasar kerajaan peringkat nasional, negeri dan peringkat kerajaan tempatan.

Ringkasan Eksekutif
Artikel
Laporan Jilid I
Laporan Jilid II
Risalah
Poster
Borang Bantahan dan Representasi

Tarikh Kemaskini : Monday, 31-Oct-2011 11:06 AM

Laman Utama | 2010 © ePublisiti  
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia