Home » Rancangan Pemajuan » Borang Bantahan Awam Online

Borang Bantahan Awam Online

KEGUNAAN BORANG BANTAHAN AWAM

  1. Laporan Rancangan Pemajuan merupakan Suatu Pernyataan Bertulis Mengenai Dasar dan Cadangan AM, Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Berkenaan Dengan Pemajuan Dan Penggunaan Tanah Dalam Negeri atau Daerah Yang Turut Merangkumi Aspek-Aspek Social, Ekonomi, Fizikal dan Alam Sekitar.
  2. Anda berhak dan berpeluang untuk mengemukakan ulasan / pendapat berhubung penemuan dan cadangan-cadangan pembangunan yang dibuat dengan mengisi dan mengemukakan cadangan dan pendapat melalui borang bantahan ini.
  3. Pendapat dan cadangan anda akan dipertimbangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bantahan dan Pendengaran Awam.
  4. Borang Bantahan Awam Online hanya disediakan mengikut tempoh “Program Publisiti Dan Penyertaan Awam” bagi satu-satu Rancangan Pemajuan sahaja.

 

admin