Home » Rancangan Pemajuan » Bantahan Online

Bantahan Online

PANDUAN MENGISI BORANG ONLINE

  1. Bantahan perlulah berkaitan perkara-perkara yang terkandung didalam draf rancangan pemajuan
  2. Cadangan atau pandangan perlulah berasaskan kepada keperluan masyarakat umum dan tidak kepada kepentingan individu
  3. Tempoh bantahan secara online mengikut tempoh publisiti

KEGUNAAN BORANG BANTAHAN AWAM

  1. Laporan Rancangan Pemajuan merupakan Suatu Pernyataan Bertulis Mengenai Dasar dan Cadangan AM, Pihak Berkuasa Perancang Tempatan
    Berkenaan Dengan Pemajuan Dan Penggunaan Tanah Dalam Negeri atau Daerah Yang Turut Merangkumi Aspek-Aspek Social, Ekonomi, Fizikal dan Alam Sekitar.
  2. Anda berhak dan berpeluang untuk mengemukakan ulasan / pendapat berhubung penemuan dan cadangan-cadangan pembangunan yang dibuat dengan mengisi dan
    mengemukakan cadangan dan pendapat melalui borang bantahan ini.
  3. Pendapat dan cadangan anda akan dipertimbangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Bantahan dan Pendengaran Awam
Sebarang pendapat dan bantahan mengenai rancangan pemajuan, hendaklah melalui Borang Bantahan Awam di atas talian.

 

admin