Home » Archive by category "Pahang"

Draf Rancangan Tempatan Daerah Raub, Pahang 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Raub, Pahang 2035 (Penggantian) ini merupakan sebuah dokumen yang disediakan bagi menggantikan rancangan pemajuan terdahulu iaitu Rancangan Tempatan Daerah Raub 2003-2015 (Rancangan Tempatan Daerah Raub 2015) yang telah diwartakan pada 6 Disember 2007 melalui Warta Kerajaan Negeri Pahang No. 1321 dan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Pekan 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan Seksyen 12, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan telah dinyatakan mengikut peruntukan yang ditetapkan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Tanjung Gemok, Rompin, Pahang

APA ITU RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)? Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu bentuk rancangan pemajuan yang terperinci untuk tujuan pelaksanaan pembangunan dan pengurusan sesuatu kawasan di mana ianya adalah untuk pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan, pemajuan semula, pengelokan, pemuliharaan atau amalan pengurusan sebahagiannya...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Gugusan Pulau Tioman, Pahang 2030

APA ITU RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)? Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu bentuk rancangan pemajuan yang disediakan bagi suatu kawasan yang dipilih secara khusus bertujuan menentukan tindakan pelaksanaan pembangunan dan pengurusan sesuatu kawasan tersebut. Hasil utama RKK adalah Pelan Tindakan Pembangunan atau Pelan Pengurusan atau...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bentong Pahang 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancanagn Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Manual Penyediaan Rancangan Tempatan (Pindaan 2001, PLANMalaysia) Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akata 172), Pindaan Rancangan Tempatan boleh...

Baca selanjutnya »