Home » Archive by category "Pahang"

Draf Rancangan Kawasan Khas Gugusan Pulau Tioman, Pahang 2030

APA ITU RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK)? Rancangan Kawasan Khas (RKK) adalah suatu bentuk rancangan pemajuan yang disediakan bagi suatu kawasan yang dipilih secara khusus bertujuan menentukan tindakan pelaksanaan pembangunan dan pengurusan sesuatu kawasan tersebut. Hasil utama RKK adalah Pelan Tindakan Pembangunan atau Pelan Pengurusan atau...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bentong Pahang 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancanagn Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Manual Penyediaan Rancangan Tempatan (Pindaan 2001, PLANMalaysia) Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akata 172), Pindaan Rancangan Tempatan boleh...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035 (Penggantian) ini disediakan dengan peruntukan Seksyen 16(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini merupakan satu-satunya dokumen perancangan yang akan digunakan secara sah sebagai mekanisme perancangan Rancangan Rempatan adalah dokumen yang menyatakan semua cadangan pembangunan tanah...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Cameron Highlands 2030 (Penggantian)

Risalah ini ialah ringkasan Laporan Draf Rancangan Tempatan Daerah Cameron Highlands 2030. Ia menerangkan cadangan-cadangan pembangunan di dalam daerah Cameron Highlands. Di samping itu, mekanisme kawalan pembangunan disediakan bagi membantu proses pembangunan di Cameron Highlands pada masa depan. Segala perincian mengenai rancangan ini hendaklah merujuk...

Baca selanjutnya »

Rancangan Tempatan Daerah Lipis 2020

Rancangan Tempatan Daerah Lipis merupakan satu dokumen perancangan yang menyatakan semua cadangan pembangunan gunatanah dan fizikal secara terperinci Daerah Lipis sehingga tahun 2020. RTD Lipis disediakan seperti peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Seksyen 12(1)). RTD Lipis perlu dipublisitikan kepada orang awam...

Baca selanjutnya »