Home » Archive by category "Terengganu"

DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SETIU 2035 (PENGGANTIAN)

PADA 11 SEPTEMBER 2022 – 11 OKTOBER 2022 Draf Rancangan Tempatan (RT) Daerah Setiu 2035 (Penggantian) merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi Daerah Setiu untuk tempoh 15 tahun. Ianya disediakan di bawah peruntukkan Subseksyen 12 (1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi...

Baca selanjutnya »

PEMBERITAHUAN PROGRAM PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM DRAF PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KUALA TERENGGANU, KUALA NERUS, KEMAMAN, DUNGUN, MARANG DAN HULU TERENGGANU.

Sukacita dimaklumkan bahawa PLANMalaysia Negeri Terengganu (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu) dengan kerjasama 5 PBT telah menyiapkan Draf Pengubahan Rancangan Tempatan dan sedia untuk dipamerkan kepada orang ramai bagi mendapatkan maklum balas awam. Pameran bermula pada 15 Ogos sehingga 15 September 2022 yang...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Struktur Negeri Terengganu 2050 (Kajian Semula)

Rancangan Struktur Negeri (RSN) Terengganu 2050 (Kajian Semula) disediakan mengikut peruntukkan perundangan di bawah Seksyen 11A, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini sangat penting dalam memandu mengawal pembangunan fizikal di peringkat negeri sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta 172. Keperluan Kajian Semula...

Baca selanjutnya »

Laporan Pemeriksaan RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula)

RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula) disediakan mengikut peruntukan perundangan di bawah Seksyen 11A , Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini sangat penting dalam memandu dan mengawal pembangunan fizikal di peringkat negeri sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta 172. Keperluan penyediaan RSN Terengganu...

Baca selanjutnya »