Home » Archive by category "Terengganu"

Draf Rancangan Struktur Negeri Terengganu 2050 (Kajian Semula)

Rancangan Struktur Negeri (RSN) Terengganu 2050 (Kajian Semula) disediakan mengikut peruntukkan perundangan di bawah Seksyen 11A, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini sangat penting dalam memandu mengawal pembangunan fizikal di peringkat negeri sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta 172. Keperluan Kajian Semula...

Baca selanjutnya »

Laporan Pemeriksaan RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula)

RSN Terengganu 2050 (Kajian Semula) disediakan mengikut peruntukan perundangan di bawah Seksyen 11A , Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini sangat penting dalam memandu dan mengawal pembangunan fizikal di peringkat negeri sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta 172. Keperluan penyediaan RSN Terengganu...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Dungun 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Dungun 2035 (Penggantian) ini disediakan dengan peruntukan Seksyen 16(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini merupakan satu-satunya dokumen perancangan yang akan digunakan secara sah sebagai mekanisme perancangan Rancangan Rempatan yang menyatakan semua cadangan pembangunan tanah dan fizikal...

Baca selanjutnya »