Home » Archive by category "Perak"

Draf Rancangan Tempatan Daerah Bagan Datuk 2035

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan pernyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar- dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Bagan Datuk 2035,...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040

Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 (RSN Perak 2040) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Perak sehingga tahun 2040. RSN ini disediakan selaras dengan peruntukan Bahagian III, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) bertujuan melengkapkan sistem perancangan fizikal dan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hulu Perak 2030

Draf Rancangan Tempatan Daerah Hulu Perak 2030 yang disediakan di bawah peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) merupakan satu dokumen perancangan dan pembangunan guna tanah secara terperinci bagi keseluruhan Kawasan Daerah Hulu Perak sehingga tahun perancangan 2030. Draf RTD Hulu perak 2030...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030

DRT Daerah Perak Tengah 2030 disediakan oleh Majlis Daerah Perak Tengah dan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia untuk merancang pembangunan perbandaran serta ekonomi yang progresif berasaskan sumberjaya tempatan dan persekitaran berkualiti. Penyediaan DRT Daerah...

Baca selanjutnya »