Home » Archive by category "Perak"

Draf Rancangan Kawasan Khas Warisan Bandar Taiping 2.0

Penyediaan Draf Rancangan Kawasan Khas Warisan Bandar Taiping 2.0 ini merupakan fasa kesinambungan daripada Rancangan Kawasan Khas Kawasan Warisan Bandar Taiping 2020 dan merupakan pelaksanaan segera kepada Rancangan Tempatan Daerah Larut Matang 2035. Publisiti dan Penyertaan Awam Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan selama...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2035 (Penggantian) disediakan untuk menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2020 yang telah diwartakan pada 8 Disember 2011 (No. Warta 2364) dan telah tamat tempoh perancangan pada 2020. Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Kangsar 2035 (Penggantian) ini merangkumi: Jilid I :  Strategi...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan penyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik Draf Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2035 (Penggantian) ini merupakan...

Baca selanjutnya »