Home » Hubungi Kami

Hubungi Kami

Urusetia Rancangan Pemajuan
Pejabat Projek Zon Tengah
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tingkat 19, 20 & 21, Wisma Tun Sambanthan,
Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.
+ Tel : 03-2264 6000

Bantuan Teknikal
Seksyen Teknologi Maklumat
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Aras3, Blok Melati,
Jalan Cenderasari, 50646 Kuala Lumpur.
+ Tel : 03-2265 0600

Jika soalan anda selain mengenai ePublisiti, sila hubungi kami di :-

Pegawai Perhubungan Awam,
Bahagian Korporat,
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Jalan Cenderasari, 50646, Kuala Lumpur
Tel : 03-2265 0600

admin