Home » Archive by category "Negeri Sembilan"

Draf Rancangan Tempatan Daerah Tampin 2035

Tuan/Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :- BIL PERKARA DOKUMEN 1. Laporan Draf RT Daerah Tampin 2035 Jilid 1 Muat-Turun 2. Laporan Draf RT Daerah Tampin 2035 Jilid 2 Muat-Turun 3. Laporan Draf RT Daerah Tampin Jilid 3 Muat-Turun 4. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Pilah 2035

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuala Pilah 2035 adalah satu dokumen rasmi yang membentangkan perancangan dan pembangunan guna tanah dan fizikal bagi seluruh Daerah Kuala Pilah dalam tempoh 2019-2035. Perancangan pembangunan RT Daerah Kuala Pilah 2035 ini menterjemahkan dasar-dasar dan cadangan umum yang terkandung di dalam...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pesisiran Pantai Port Dickson

PENGENALAN RANCANGAN KAWASAN KHAS (RKK) Rancangan Kawasan Khas Pesisiran Pantai Port Dickson merupakan rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan dan dikategorikan sebagai RKK bagi pembangunan bandar serta pantai. Hasil utama RKK ialah sebagai Pelan Tindakan Pembangunan dan Pelan Pengurusan Bandar Port Dickson serta pantai....

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Gemas, Negeri Sembilan

Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Gemas merupakan suatu rancangan pemajuan yang disediakan untuk pelaksanaan. Matlamat RKK Gemas adalah untuk menjadikan Gemas sebagai Pusat Katalis yang berdaya maju dan berdaya tahan serta ke arah pembangunan bandar yang kondusif dan mampan. RKK Gemas telah membentuk lapan (8)...

Baca selanjutnya »

Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045

Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045 (RSNS 2045) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Sembilan sehingga tahun 2045. Rancangan Struktur (RS) ini menyediakan dasar dan cadangan-cadangan am Pihak Berkuasa Negeri (PBN) berkenaan beberapa perkara seperti berikut :- Cadangan pemajuan dan penggunaan...

Baca selanjutnya »