Home » Archive by category "RKK"

Draf Rancangan Kawasan Khas Rantau Panjang

1.1 Rancangan Kawasan Khas Rantau Panjang 2020 (RKK Rantau Panjang 2020) adalah merupakan Rancangan Pemajuan yang disediakan berasakan kepada peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 1.2 RKK Rantau Panjang 2020 meliputi keseluruhan Pekan Rantau Panjang dengan keluasan 260.50 hektar dan terletak di...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Bukit Besi

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Bukit Besi, Dungun merupakan sebuah pelan panduan pembangunan yang disediakan khusus bagi memudahkan agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta dalam membangun dan menguruskan pembangunan di Bukit Besi sehingga tahun 2025. Kandungan utama RKK ini adalah cadangan zon guna tanah masa hadapan, cadangan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Tanah Tinggi Lojing

Fungsi Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tanah Tinggi Lojing adalah melengkapkan sistem perancangan fizikal negara dengan menterjemahkan polisi, dasar dan strategi Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri (RSN) dan Rancangan Tempatan (RT). Membolehkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melakukan tindakan pembangunan dengan kadar segera bagi sesuatu...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas Pusat Bandar Padang Besar

Rancangan Kawasan Khas (RKK) Kawasan Khas Pusat Bandar Padang Besar yang terletak di bahagian utara Semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Thailand, Padang Besar merupakan salah satu pintu keluar masuk utama darat ke negara jiran. Terkenal sebagai destinasi membeli-belah bagi rakyat Malaysia kerana terdapatnya pasar terbuka...

Baca selanjutnya »