Home » Archive by category "Perlis"

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu peta dan penyataan bertulis yang menerangkan dengan lebih terperinci segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan untuk pemajuan dan penggunaan tanah dengan menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik. Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar Perlis 2035 (Penggantian) ini merupakan laporan rancangan pembangunan dan...

Baca selanjutnya »

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar 2020

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kangar (RTMPK) 2020 disediakan selaras dengan peruntukan Subsekyen 12 (1) Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, merupakan perancangan pembangunan di hierarki peringkat ketiga dalam sistem perancangan guna tanah dan fizikal negara iaitu selepas RFN dan RSN Perlis. RTMPK adalah...

Baca selanjutnya »

Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030

Rancangan Struktur Negeri Perlis 2030 merupakan Pelan Pembangunan Strategik yang mengandungi pernyataan dasar, strategi dan cadangan am serta arah tuju pembangunan untuk memandu pembangunan fizikal. Negeri Perlis untuk jangka masa hingga 2030 dan merupakan asas kepada pembentukan Rancangan Tempatan. Penyediaannya adalah berdasarkan kepada peruntukan di...

Baca selanjutnya »