Home » Archive by category "Kelantan"

Draf Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh 2035 (Penggantian)

Draf Rancangan Tempatan (RT) Jajahan Pasir Puteh 2035 (Penggantian) merupakan sebuah dokumen yang disediakan bagi menggantikan rancangan pemajuan terdahulu iaitu Rancangan Tempatan Jajahan Pasir Puteh 2020 yang telah diwartakan pada 20 Disember 2012 melalui Warta Kerajaan Negeri No. 2079 dan telah tamat tempoh perancangannya. Draf...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Jajahan Kuala Krai 2035 (Penggantian)

Rancangan Tempatan (RT) merupakan satu dokumen yang disediakan selaras dengan peruntukan seksyen 12, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Menurut peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pengubahan, pembatalan dan penggantian rancangan tempatan telah dinyatakan mengikut peruntukan yang ditetapkan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2020

Laporan Draf RT Daerah Kerian merupakan satu dokumen perancangan gunatanah dan fizikal secara terperinci mengikut lot bagi seluruh Daerah Kerian memandangkan ketiadaan satu dokumen perancangan yang menyeluruh bagi menjadi rujukan perancangan gunatanah dan fizikal bagi seluruh Daerah Kerian bagi jangkamasa 2010-2020. RT Daerah Kerian disediakan...

Baca selanjutnya »