Home » Archive by category "Kelantan"

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kerian 2020

Laporan Draf RT Daerah Kerian merupakan satu dokumen perancangan gunatanah dan fizikal secara terperinci mengikut lot bagi seluruh Daerah Kerian memandangkan ketiadaan satu dokumen perancangan yang menyeluruh bagi menjadi rujukan perancangan gunatanah dan fizikal bagi seluruh Daerah Kerian bagi jangkamasa 2010-2020. RT Daerah Kerian disediakan...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Machang 2020

Jajahan Machang mempunyai keluasan sebanyak 52,791.17 hektar dengan bilangan penduduk pada tahun 2010 dianggarkan seramai 93,807 orang. Jajahan Machang ini terdiri daripada 6 daerah iaitu Pulai Chondong, Labok, Ulu Sat, Pangkal Meleret, Panyit dan Temangan. Tumpuan petempatan penduduk adalah di Daerah Ulu Sat, Pulai Chondong...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Tanah Merah 2020

Jajahan Tanah Merah ditubuhkan pada 2 Februari 1955. Nama Tanah Merah diambil bersempena tanah yang berwarna merah yang terdapat di Bandar Tanah Merah pada suatu ketika dahulu. Menurut sejarah, nama Tanah Merah ini dinamakan oleh penduduk Kusial Baru. Tanah yang dimaksudkan ialah sejenis tanah laterit...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Kuala Krai 2020

Jajahan Kuala Krai mempunyai keluasan 227, 670 hektar meliputi tiga buah daerah yang ditadbir dua pihak berkuasa tempatan iaitu majlis Daerah Kuala Krai bagi Daerah Batu Mengkebang dan Majlis Daerah Dabong bagi Daerah Olak Jeram dan Daerah Dabong. Jumlah penduduk seramai 101,370 orang pada tahun...

Baca selanjutnya »