Home » Archive by category "Kedah"

PROGRAM PUBLISITI DAN PENYERTAAN AWAM RKK KOTA RAJA – PAUH PUTRA

Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas Kota Raja – Pauh Putra telah disediakan oleh pihak Pejabat Projek Zon Utara dengan kerjasama PLANMalaysia@Perlis (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perlis) dan Majlis Perbandaran Kangar melalui perunding yang telah dilantik iaitu CMIPlanners Sdn. Bhd. Berdasarkan peruntukkan Seksyen 13...

Baca selanjutnya »

Laporan Tinjauan Rancangan Pemajuan Labuan 2040

Tuan/ Puan boleh memuat turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya : BIL PERKARA DOKUMEN 1. Laporan Tinjauan RP Labuan 2040 Muat-Turun 2. Panel Pameran 1 Muat-Turun 3. Panel Pameran 2 Muat-Turun 4. Panel Pameran 3 Muat-Turun 5. Panel Pameran 4 Muat-Turun 6. Panel Pameran 5...

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Tanjung Dawai

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk mendapatkan maklumat selanjutnya :- BIL PERKARA DOKUMEN 1. Poster Muat-Turun 2. Banner Muat-Turun 3. Risalah Depan Muat-Turun 4. Risalah Belakang Muat-Turun 5. streamer Muat-Turun 6. Borang Bantahan Muat-Turun

Baca selanjutnya »

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kulim 2035

Penyediaan RT Daerah Kulim 2035 adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 16(1), Akta Perancangan Bandar & Desa 1976 (Akta 172). RT Daerah Kulim terdahulu disediakan pada tahun 2010 dan diwartakan pada tahun 2010 dan diwartakan pada tahun 2011 didapati tidak selaras dengan pembangunan semasa Daerah Kulim....

Baca selanjutnya »