Home » Ringkasan Projek » Elemen-Elemen Projek

Elemen-Elemen Projek

Elemen Inovatif dan Kreatif

  • Menyediakan Borang Bantahan secara online.
  • Menyediakan dokumen laporan, bahan pameran, video dan gambar berkaitan yang boleh dimuat turun.

Elemen Keberkesanan

  • Bilangan pembantah meningkat dari ??? pembantah untuk Rancangan Tempatan (RT) Daerah Manjung kepada ??? pembantah bagi RT Daerah Kajang.

Elemen Signifikasi

  • Menyediakan sistem yang lebih dinamik, responsif dan mesra pengguna.
  • Perkhidmatan yang lebih menyeluruh tanpa perlu memuat turun sebarang aplikasi boleh diakses dengan menggunakan internet melalui paparan desktop dan mobile.

Elemen Relevan

  • Menyokong program transformasi kerajaan dengan meningkatkan tahap daya saing negara melalui penyampaian kerajaan yang cekap.
  • Pengguna e-PUBLISITI 2.0 berpuas hati dengan sistem ini (berdasarkan soal selidik).
admin